Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MENEKÜLJETEK INNEN , AMÍG NEM KÉSŐ !

MENEKÜLJETEK INNEN , AMÍG NEM KÉSŐ !

 

 

                   Az első INTERDIMENZIONÁLIS Üzenet Ódor Edittől

                                        ( 1958 - 2019 - FOREVER )

jezus-kislannyal.jpgA Ti relatív időtök szerint  2019  Húsvétján , a Feltámadás Ünnepének , az Ünnepek Ünnepének hajnalán járt le az előre elhatározott földi Életidőm s vitt Haza engem az én Uram , s támasztott fel az Örök Életre , az Őnéki odaadott életemért , az ő Felfoghatatlanul Irgalmas Szeretete ajándékaképpen.

A Tisztánlátás Dimenziójából küldöm felétek ez első s legfontosabb Üzenetemet .

Testvéreim ! Rövid  leszek és gyakran tőmondatokban szólok hozzátok  , hogy legyen türelmetek végigolvasni .

Mi valójában  valamennyien Szellemi Lények vagyunk .

Bizonyított tény , Isten egyedül az Emberszellemeket teremtette a Saját Képmására  .

Ezért Tökéletesnek teremtett minket , mivel Tökéletes Munkatársakra van szüksége a Végtelen Univerzum  benépesítéséhez , berendezéséhez 

nosso-lar-1.jpg.

Az Emberszellemeket sok milliárd évvel ezelőtt , a Fizikai idő és tér kezdete előtt Isten legmagasabb rendű teremtménye , a Fényhordozó , ismertebb nevén Lucifer tanította Isten dolgaira és készítette fel a küldetésükre .

Lucifer  minden tudást , képességet megkapott amit Jézus , Isten Fia birtokolt .

Ennek okán vált elbizakodottá s kezdett Istent játszani tanítványai körében .

Egyrészükkel el tudta hitetni , hogy van annál szebb , édesebb , izgalmasabb dolog a világon , mint amit Isten kínál a teremtményeinek .

jezus-es-lucifer.jpg

Megszámlálhatatlan megtévesztett híve élén fellázadt Isten ellen .

Isten ekkor a mindenütt jelenlévő Szellemi Energia összesűrítése által

létrehozta a Fizikai Univerzumot

osrobbanas.jpg

                                                                                                                            ( Az Ősrobbanás ma már bizonyított tény a természettudósok körében . )

Isten ebbe a 13 és fél milliárd évvel ezelőtt létrehozott Új Dimenzióba , a Fizikai Univerzumba  - mintegy - szabadon engedte azokat az Emberszellemeket , akik Lucifert , vagyis a Sátánt választották a maguk Istenéül .

Istennek ezzel az volt a célja , hogy

itt a mindent elvevés világában  , abban a világban , ahol a létezők életének fenntartásához más létezők elpusztítása szükséges ,

                        trojai-haboru.jpg

tapasztalják meg a Jó és a Rossz közötti különbséget  , míg végül egyszer , Szabad Akaratukból , nem külső befolyás , kényszer hatására  végérvényesn a Jó mellett döntve visszatérhessenek az Eredeti Örök Szellemi Hazájukba ,

fold-bolygo.jpg

A föld bolygó lett kijelölve s felkészítve , berendezve minden elképzelhető " földi jóval " , már milliárd évekkel ezelőtt a megtévesztett emberszellemek meggyógyítására - ne szépítsük - legszigorúbb Javítóintézetéül ahol maga a Főgonosz az " Igazgató " 

" Itt minden az Enyém és annak adom , akinek akarom ! " ( Evangéliumi idézet )

A Sátán értelmi képességei messze felülmúlják a Föld valaha is élt lángelméjének összesített  tudását , éppen ezért a legváltozatosabb módokon képes bennünket , megkísérteni , vagyis Istentől , a Szeretettől tehát a Jóakarattól eltéríteni , csakhogy végérvényesen az Övéi maradhassunk .

Az egyik ilyen briliáns csele az volt , hogy elhíresztelje , hogy

csak egy esélyt , egy életet kap minden Emberszellem a megjavulásra a Földön 

, még a kétévesen elhunyt kisgyerek , vagy a vakon , bénán született ember is ...

Ennek a tévhitnek és sok más Istenellenes eszmének a terjesztésére  - szintén hihetetlenül cseles módon - magukat , Jézus Egyházának Hivatásosait használta fel .

inkvizicio-222.jpg

Így elérte  , hogy a 2000 év alatt se sikerüljön a teológusoknak , filozófusoknak 

Isten Jóságát , Igazságosságát , Irgalmas Szeretetét

hiteltérdemlően igazolni , híába írtak erről ezer könyvtárat megtöltő könyvet . 

Ennek köszönhető , hogy - elsősorban Európában - sikerült embermilliókat  megrendíteni a Kereszténységbe vetett hitükben és - ne szépítsük - Isten ellen is fordítani . 

Holott a Jézus idejében még mindenki , még az egyszerű halászemberek által is ismert , alapvető ténynek számító többszöri újraszületés elfogadásával száz írott oldalon igazolható Isten abszolut Szeretete irányunkban .

Testvéreim ! Ti valamennyien , mind a hétmilliárd Testvéretekkel együtt már többször kaptatok esélyt arra , Isten Végtelen Kegyelméből , hogy  a Szereteből végre sikeres Vizsgát téve visszafogadhassanak Benneteket az Őrök Szellemi Hazánkba ( magamat is beleértve )

ellene-mondok-like-4.jpg

Csakhogy van itt egy gond ! 

Nem véletlenül kezdtem így az üzenetemet , hogy " Meneküljetek , amíg nem késő "

A jelenlegi emberiség ideje rövidesen lejár itt testben a Földön . . Ennek részben  maga az emberiség lesz az okozója . Kezdve azzal , hogy a környezet elpusztításával önmaga életlehetőségét szünteti meg , öngyilkos tudatlanságában .

Van azonban más is .

A Főgonosz most " rákapcsolt " , ahogy ezt az írások megjövendölték és ahogy erre Maga Jézus is felhívta a figyelmünket az Ő evangéliumában .

A tömegkommunikáció robbanásszerű fejlődésével elérte , hogy értékrend romboló  hatását már az egész Földre ki tudta terjeszteni . 

ellene-mondok-ateistak.jpg

Az emberiség döntő többsége lassan , de biztosan elembertelenedik , elaljasul , újra ember ember ellen , gyermek a szülei ellen , testvér a testvére ellen támad hamarosan , világméretekben .

Nagy valószínűséggel minden eddiginél pusztítóbb háborúk veszik kezdetüket .

Ugyanakkor egyre nagyobb területeket érintő természeti katasztrófák fognak bekövetkezni , utolsó és legutolsó figyelmeztetésképpen .

De a legnagyobb " átverésének " egyelőre csak a " Forgatókönyve " van meg , de azért gondoskodott róla , hogy ebből elegendő információ szivárogjon ki napjainkra .

A még csak nem is titkolt " Sátán Bélyegéről " beszélek . A CHIP - ről  !

chip.jpg

Hogy mi ezzel a gond ? Hiszen aki úgymond " jól " viselkedik , annak az ígéret szerint mindene meglesz , aki meg " rosszul " viselkedik , az vessen magára ...

A gond azzal van Testvéreim , hogy a Sétán azt is elhitette Veletek , hogy a földi élet egyedül arról szól ,

hogy itt minél jobban , komfortosabban , kényelmesebben , úgymond boldogabban éljünk és ennek elérésére válogatás nélkül minden eszközt felhasználhatunk .

alkohol---prostitualt-2.jpg

Vagyis el tudta ködösíteni a földi életetek valódi célját .

Azt , hogy a föld nem más , mint egy Kórház , vagy méginkább egy Javítóintézet ahol csupán azért vagyunk , azért kaptunk esélyt , hogy itt lehetünk ,

hogy megjavuljunk és sikeres vizsgát tegyünk a Jézusi Szeretetből

( Ő ugyanis , ha nem tudnátok ennek a "tananyagnak a Vizsga tételeit " hozta el nekünk , mikor 2000 évvel ezelőtt itt tanította , élte és halta ( ! ) elénk az

 Emberhez Egyedül Méltó Emberi Lét Magatartás Mintáját )

edde-golgota.jpg

A Sátánnak sikerült elködösíteni azt a tényt , hogy egyetlen emberi életetek  kevesebb , mint

egyetlen csepp víz abból a Végtelen Óceánól , aminek a neve Örökkévalóság . 

Így elérte azt , hogy amíg itt a földön , ezalatt a pár évtized alatt a 

múlandó dolgokat hajszoljátok ,

addig szépen lassan elveszítitek a

Halhatalan , Örök Boldogságotoknak még az esélyét is .

Ezért kezdtem úgy , hogy meneküljetek , amíg nem késő !

Hogy hova meneküljetek ?

Tudnotok kell , hogy még ha kaptok is egy újabb esélyt egy új testben való leszületésre ( bár erre a mostani Világkorszak vége felé egyre kevesebb az esély , hatalmas a sorbanállás ) ,

minden újabb élet sokkal nehezebb lesz mint az előző !

Mért ? 

Mert hiszen nem csak a most ki nem fizetett Karmikus Adósságotokat hozzátok le újra , hanem azokat is , amelyeket ebben az életetekben csináltatok !

alkoholista-2.jpg

De a legnagyobb gond nem ez lesz . 

A gond az lesz , amit előrejeleztem ; Megkérdezem   ki szeretne közületek egy természetileg , erkölcsileg tönkretett Bolygóra megszületni , amikor ember embernek lesz farkasa úgy , mint soha eddig még ?! 

Végezetül visszatérek a CHIP - hez . 

Ugyanis , mire újra leszülettek , már javában használatban lesz , úgy tovább aljasítva az Emberiség nagyobbik felét , mint soha még .

Miért ? Mert az a " jó " és az a " rossz " magatartás , ami alapján a meg fog Benneteket ítélni a hatalom és a Chipen keresztül jutalmazni vagy büntetni fog ,

az egyáltalán nem az a " jó " , és nem az a " rossz " lesz , amit Isten is " JÓNAK " vagy " ROSSZNAK " ítél !

 

fegyverek-megaldasa-1.jpg

Értitek már ?

Így Válik majd a CHIP a sátán minden eddiginél hatásosabb eszközévé arra , hogy Benneteket Istentől végérvényesen elválasszon és ezzel elvegye Titőletek az Örök Szellemi Hazátokba való visszatérésnek még az esélyét is !

Mondok egy példát :

Ha például a Te egyik Szeretted ( akár a gyereked ) valami olyat tesz , ami az akkori " törvényekbe " ütközik és bebizonyosodik , hogy te bár tudtál erről , de nem jelentetted a hatóságoknak , akkor Téged is törvényen kívülre helyeznek majd ; vagyis ; egyszerűen kikapcsolják  Chipedet és mehetsz koldulni ... De ha valaki egy ilyet szeretetből befogad , az ugyanúgy fog járni mint Te .... stb , stb

rendori-eroszak.jpg

De akkor vajon mit lehet ebben a helyzetben tenni ?

Úgy hogy " jól járjatok " -semmit ! Ugyanis ha " jól " viselkedtek ebben az egyetlen vízcseppnyi földi életben , akkor biztosan elvszítitek az Örök Boldogságnak még a reményét is .

Ha azonban úgy gondolkodtok , hogy a Nagybetűs JÓT , az Erkölcsileg helyes Utat választjátok , akkor bár valószínűleg megnehezítik a földi életeteket , viszont megnyeritek az Örökkévalóságot !

    " Aki elveszíti az ő életét Énérettem , megnyeri azt ! "                   ( mármint az Örökkévalóságot ) (Evangéliumi idézet )

         " A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kíhűl a szeretet , de aki mindvégig kitart , az  Üdvözül ! "

                                      ( Máté 24 / 12 - 13 )

"  Aki hisz benne , az nem esik ítélet alá , aki viszont       nem hisz , az már Ítéletet vont magára " ! ( János 3 / 3 )

Úgyhogy Drága testvéreim , tegyétek hát fel a kérdést sürgősen magatoknak : 

          MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST ?

Ha mindezt átgondoltátok és átbeszéltétek a Szeretteitekkel és úgy döntöttetek , hogy nagyon nem szeretnétek még egyszer ide visszaszületni , akkor igyekezzetek mielőbb  " rehabilitálni " Istent , Jézust .

jezus-arcai.jpg

Ezt érdemes azzal kezdeni , hogy megértitek végre , hogy a sokat szidott , hibáztatott , félreismert Isten másik Neve : SZERETET , vagy ha már ez a szó is le lenne járatva a Ti szótáratokban , akkor a harmadik Neve a JÓAKARAT !

                  ISTEN  =  SZERETET  =  JÓAKARAT

H a ezzel is megvagytok , elkezdhetitek kidolgozni a " menekülési stratégiát "

Ez mindannyiótok számára megfogalmazható három mondatban .

Abban a három mondatban amiben Jézus Urunk az Ő Szeretet Parancsát összefoglalta :

1 . / Akard másnak mindig azt a Jót , amit magadnak is akarnál és soha ne tedd mással azt a Rosszat , amit te sem szeretnél , ha mások veled tennének !

2 . / Bocsáss meg mindig mindenkinek !

3 . / Segíts mindig a Valós Szükséget szenvedőkön , amikor megteheted , az  Okosság az Óvatosság szem előtt tartásával !

 

     A mi Urunk Felfoghatatlanul Irgalmas Szeretete és Áldása                     kísérjen Benneteket Utatokon Testvéreim !

szilvasvarad-no-2.jpg

 

 Szeretettel : utolsó földi nevemen : Ódor Edit  

 

A Relatív földi Idő szerint - az Úr 2020 .

esztendejében - Január 20 . - án

 

   tgy.jpg   

          Lejegyezte , szerkesztette és az  illusztrációkat                                   válogatta :

                  Tölgyesi György ( Tanítvány )

 

A szerkesztő megjegyzése :  A fenti Üzenettel tartalmilag összecseng az alábbi viszonylag hosszú , de részltekben is nézhető családi videó , amely a kommentek szerint : 

"  helyére tette a kételyeimet ....Választ adott a létkérdéseimre .... végignézve , más emberként keltem fel a székből ... "

https://www.youtube.com/watch?v=rlqSHst9gbM

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése
 

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.